+90 542 633 34 33 | +90 506 682 58 10 osgb@mersinsistemisguvenligi.com

Politikalarımız

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan Mersin Sistem Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak;
İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmeyi,
Yürürlükteki yasa, mevzuat, ve yönetmeliklerin gerekliliklerini ve TS 18001 standardı şartlarını yerine getirmeyi,
İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik hedefleri belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmeyi,
Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak eğitimler gerçekleştirmeyi,
İş kazası ve meslek hastalıkları ile acil durumlara yönelik gerekli hazırlıkları yapmayı,
Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi amacıyla izlemeyi ve izleme sonuçlarına bağlı olarak iyileştirme faaliyetlerini başlatmayı,
İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmaları dokümante etmek ve sonuçlarını kayıt altına almayı,
İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin performansını denetimlerle izlemeyi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
İSG Politikası olarak belirlemiştir.